Giętkie Pióro – co to za konkurs?

Poezja Słowackiego „…aby język giętki…” stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów. Daje też możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego. 

Każdego roku inspiracją dla uczestników konkursu jest pisarstwo polskich wybitnych twórców: Henryk Sienkiewicz w 2016 r., Joseph Conrad Korzeniowski w 2017 r., Zbigniew Herbert – 2018, Stanisław Wyspiański – 2019, Karol Wojtyła – 2020, Stanisław Lem – 2021, Bolesław Prus – 2022. 

W 2023 roku konkurs odwołuje się do twórczości wieszcza Adama Mickiewicza – w 225 rocznicę urodzin. 

Przebieg konkursu wyznaczają 3 etapy:

I ETAP  

Opowiadanie ilustrujące słowa Mickiewicza „Czucie i wiara silniej do mnie mówi niż mędrca szkiełko i oko”  (Co jest ważniejsze we współczesnym świecie: emocje czy racjonalizm?) – opowiadanie do 1000 słów 

II ETAP 

Niezwyczajne losy ks. Robaka – kryminał historyczny – utwór o objętości maks. 4 strony A4. Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

III ETAP 

Pan Tadeusz ’23 – Scenariusz na podstawie wybranego fragmentu poematu A. Mickiewicza – objętość scenariusza maksymalnie 30 stron A4 (łącznie z didascaliami i przypisami odautorskimi).

W III etapie konkursu uczestniczą autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych utworów przez Jury w poprzednim etapie. Do finału konkursu w drodze eliminacji w kolejnych etapach zakwalifikuje się 8-10 autorów.  

Najlepszy scenariusz zostanie zrealizowany na scenie podczas uroczystej Gali Finałowej pn. „Mikołajki Pana Tadeusza” 9.12.2023 r. 

Prace konkursowe będzie oceniać 5-osobowe Jury, którego skład zostanie opublikowany na stronie konkursu w dn. 26.06.2023 r. 

Dla laureatów i finalistów konkursu przewidziane są statuetki, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla ich nauczycieli drobne upominki. 

Dyplomy uczestnictwa i upominki otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.