· 30 kwietnia 2021

Czym jest Giętkie Pióro?

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza od 2016 roku organizuje 3-etapowy konkurs literacki dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-18 lat.

Poezja Słowackiego „…aby język giętki…” stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów. Daje też możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego.

Każdego roku inspiracją dla uczestników konkursu jest pisarstwo polskich wybitnych twórców: Henryk Sienkiewicz w 2016 r., Joseph Conrad Korzeniowski w 2017 r., Zbigniew Herbert – 2018, Stanisław Wyspiański – 2019, Karol Wojtyła – 2020.

W 2021 roku konkurs odwołuje się do literatury i osoby Patrona Roku Stanisława Lema – w 100 rocznicę Jego urodzin.

Przebieg konkursu wyznaczają 3 etapy:

  1. Esej do 1000 słów pt. „Światy Lema”
  2. Moja bajka na przykładzie „Bajek robotów” Lema
  3. Scenariusz spektaklu teatralnego na podstawie wybranej postaci albo wątku z „Powrotu z gwiazd” Lema.

Do finału konkursu w drodze eliminacji w kolejnych etapach zakwalifikuje się 8-10 autorów.  Najlepszy scenariusz zostanie zrealizowany na scenie podczas uroczystej gali finałowej pn. „Lemowe marcepanki” (to ulubiona słodycz Mistrza!). Prace konkursowe będzie oceniać 5-osobowe Jury, którego skład zostanie opublikowany na stronie konkursu w dn. 18.06.2021 r.

Dla laureatów i finalistów konkursu przewidziane są statuetki, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla ich nauczycieli drobne upominki.

Dyplomy uczestnictwa i upominki otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.